Servicedesk  |  Contact  |  Login Medewerkers  

banner-ka

Projecten


Een project in ons werkgebied is het versneld, gecoördineerd en met voorspelbare reslutaten doorvoeren van ICT veranderingen. Dat is iets wat elke onderneming doormaakt en wat niet gerelateerd is aan de grootte van de onderneming. Daarbij zijn kwaliteit, tijd en geld de woorden waar het allemaal om draait. Wij vinden dat daarnaast ook rekening dient te worden gehouden met de eindgebruikers. Zij ‘ondergaan’ deze ICT veranderingen.

Wij nemen graag de totale projectverantwoordelijkheid op ons waarbij wij bij aanvang van ieder project het projectplan centraal stellen. In dit plan staan onder andere de bevoegdheden en taken van de verschillende projectdeelnemers. Verder de tijdslimiet waarin de verschillende fasen dienen te worden gerealiseerd en de hierbij behorende controlepunten en verslagleggingen van het project. Kwaliteit, tijd en geld  (KPI’s) zijn de woorden waar het om draait en die het totale project meetbaar maken.

Op basis van deze duidelijke structuur en de gemaakte afspraken leidt de projectleider het project team naar de gewenste resultaten.

Werken met een overzichtelijk en duidelijk projectplan.

  • Duidelijk vooraf gedefinieerd resultaat.

  • De verantwoordelijkheid ligt bij e-Quest.

  • Duidelijke meetpunten.

  • Indien nodig tijdige bijstellingen