Skip to main content

27-06-2024 - Issues bij inloggen op de remote desktop server

Status: Workaround toegepast
Datum: 26-06-2024
Duur:  13:30 - 15:00

Omschrijving
Door problemen met onze DUO Multifactor dienst, was het voor sommige klanten niet mogelijk om in te loggen op de Remote Desktop omgeving.

Impact
Verschillende klanten van ons cloud platform konden problemen ondervinden met het verbinding maken naar de Remote Desktop servers.

Status
Op dit moment is het mogelijk voor klanten om weer aan te melden. Verder onderzoek samen met de leverancier moet uitwijzen wat de oorzaak is geweest van deze verstoring.