Skip to main content

Algemene voorwaarden / AVG

e-Quest voorwaarden gaan volgens de NLdigital Voorwaarden

Aanvulling op de NLdigital Voorwaarden

Als aanvulling op onze Algemene Leveringsvoorwaarden: Ondergetekende is zich bewust van het feit dat als de betaling uitblijft, na diverse aanmaningen waarbij ondergetekende alsnog in de gelegenheid is gesteld om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, e-Quest de dienstverlening tijdelijk zal stoppen zodra er 8 weken zijn verstreken na het officiële betaalmoment. e-Quest zal 14 dagen vóór dat moment een ingebrekestelling via aangetekende brief aan (de directie van) de opdrachtgever versturen als laatste waarschuwing.