Skip to main content

Controle audit 27001 wederom behaald

Controle audit 27001 wederom behaald

Half november heeft e-Quest de externe controle audit gehad voor ISO27001 (Informatiebeveiliging). De externe auditor heeft geoordeeld dat e-Quest controle heeft over beleid, maatregelen en processen en volgens de voorgeschreven ISO-normering werkt. Na vorig jaar de volledige her-certificering doorlopen te hebben is dus ook voor dit jaar de eerste controle audit van de nieuwe cyclus afgerond. Hoewel de certificering enkel voor e-Quest IT Diensten B.V. geldt bereiken het beleid, de maatregelen en de acties de volledige e-Quest organisatie.

De eerstvolgende interne/externe audit zal plaatsvinden in november 2024. Om ons voor te bereiden op de normverandering zullen we deze controle aanvliegen volgens de nieuwe ISO27001:2023 standaard. Zo willen we in een eerder stadium al de nieuwe en nog verder aangescherpte norm hanteren op het gebied van informatiebeveiliging.