Skip to main content

Microsoft Copilot for Microsoft 365

Nog even kort samengevat voor degenen die het nog niet weten wat Copilot is. Copilot is technologie van Microsoft waarmee je in gewone mensentaal kunt communiceren met computers. Computers in de datacenters van Microsoft welteverstaan, die op basis van kunstmatige intelligentie taken voor je uit kunnen voeren. Copilot vliegt met je mee, maar doet pas iets als je het aan Copilot vraagt. Dat vragen gebeurt dan via chat of spraak. 

Gratis variant Copilot
Copilot technologie is gratis te gebruiken in de variant die nu al beschikbaar is in je browser via
https://copilot.microsoft.com. Ook Windows 11 zal met een volgende update uitgerust worden met een zogeheten prompt, waarin je vragen aan Copilot gesteld kunnen worden. Copilot voorziet je razendsnel van antwoorden in de vorm van tekst die terwijl je kijkt, letter voor letter op het scherm wordt geplot.

Betaalde variant Copilot
Echt interessant wordt het pas met
Copilot voor Microsoft 365. Dit is een betaalde variant, die in hoofdlijnen qua functionaliteit ingedeeld kan worden in twee categorieën. Enerzijds kan de technologie gebruikt worden om informatie samen te vatten en te presenteren als hapklare brokken, die sterk productiviteitsverhogend kunnen werken. Anderzijds kan Copilot voor Microsoft 365 gebruikt worden om inhoud te genereren in de vorm van bijvoorbeeld documenten, presentaties of e-mails. 

Copilot voor Microsoft 365 wijkt daardoor op cruciale punten af van de gratis variant:

  • Copilot voor Microsoft 365 integreert in je productiviteits apps zoals Word, Outlook, Powerpoint en Teams.
  • Copilot gebruikt je eigen data om je vragen in de juiste context te kunnen plaatsen.

Om zinvol gebruik te kunnen maken van die data worden er wel eisen gesteld aan die data. Uiteraard moet deze data bereikbaar zijn voor Copilot, dus bij voorkeur in de Cloud staan. Daarnaast moet de data goed beveiligd, up-to-date en relevant zijn. 

Leren en formuleren
Het is belangrijk voor de gebruiker te leren hoe om te gaan met Copilot. Kunstmatige intelligentie is uitermate geavanceerd maar kan nog geen gedachten lezen, het is dus cruciaal dat de vraag juist geformuleerd wordt. Een vraag aan Copilot dient het doel weer te geven van 
wat je wil bereiken, waarom je dat wil, waar de informatie vandaan moet komen en wat je verwacht qua presentatie. Een voorbeeld vraag zou kunnen zijn:

Geef me een tekst van ongeveer 500 woorden voor een artikel over kunstmatige intelligentie, uit e-mails die ik heb ontvangen van Microsoft en formuleer het in begrijpelijke taal.”

Ethiek en copyright
Tenslotte is er nog een ethisch aspect. Een voorbeeld daarvan is dat ik bovenstaande opdracht daadwerkelijk heb gebruikt om dit artikel te schrijven. Copilot leverde mij een prima tekst op, én ook een duidelijke bronvermelding. Om copyright issues te vermijden heb ik de aangeleverde informatie gebruikt als basis voor dit artikel maar uiteindelijk nog wel eigenhandig geschreven. Door de hulp van Copilot ging dat echter wel in een hoog tempo!

--------------

  Joost van Rooij is manager productontwikkeling en innovatie bij e-Quest