Skip to main content

Point-to-Point

Kiezen voor point-to-(multi)point oplossing

Point-to-Point

Bedrijven en instellingen met meerdere vestigingen of samenwerkende instanties kunnen door e-Quest gefaciliteerd worden met een point-to-(multi)point oplossing.

Het biedt hen onder andere de mogelijkheid om de serveromgeving en/of  de telefooncentrale te centreren op één locatie en vanuit verschillende vestigingen samen te werken als zijnde één locatie.

Deze verbinding wordt ingezet om twee locaties van contractant met elkaar te verbinden over het glasvezelnetwerk van e-Quest. De klant dient op beide locaties te beschikken over een glasvezelaansluiting. De point-to-point verbinding is verkrijgbaar in verschillende snelheden. Bij een point-to-point verbinding zijn er altijd precies twee locaties van toepassing en dient de snelheid naar beide locaties altijd hetzelfde te zijn.

Point-to-Multipoint

Deze verbinding is nagenoeg hetzelfde als de point-to-point verbinding echter wordt deze ingezet bij meer dan 2 locaties. Bij een point-to-multipoint worden er meerdere verbindingen in één groot geswitched (layer 2) netwerk ingekoppeld. Het is aan te raden de snelheid van de hoofdlocatie hiervoor van een hogere snelheid te voorzien dan de overige locaties. Bij beide bovenstaande opties wordt er gewerkt met een beperking van 512 MAC adressen over alle locaties binnen de point-to-(multi)point omgeving.

Elk apparaat met een netwerkaansluiting zoals desktop, notebook, (mobile) telefoon of VOIP telefoontoestel dat gebruik maakt van het netwerk, heeft een eigen uniek MAC adres. Wanneer u verwacht meer dan 512 MAC adressen te gebruiken, raadt e-Quest het afnemen van de IP-VPN optie aan (zie hieronder de uitleg hiervan).

Ook wordt Quality of Service (QoS) ondersteund, dat wil zeggen dat de verschillende typen data pakketten gemarkeerd kunnen worden met een unieke code waardoor de diverse dataverkeersstromen van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Optie: IP-VPN

Met deze optie zorgt e-Quest ervoor dat het verkeer tussen de verschillende vestigingen gerouteerd (layer 3) wordt binnen de Point-to-(multi)point verbinding in tegenstelling tot een geswitchte (layer 2) oplossing.

e-Quest levert per verbinding een uniek private IP subnet naar keuze. Deze subnetten worden centraal naar elkaar gerouteerd in een volledig afgeschermd netwerk. Het voordeel hiervan is dat alleen het noodzakelijke verkeer tussen de vestigingen binnen de point-to-(multi)point verstuurd wordt omdat het netwerk per vestiging gesegmenteerd is.

Optie: Q-in-Q

De point-to-(multi)point verbinding kan gezien worden als een netwerk (LAN) waar u data doorheen kan sturen. Deze optie maakt het mogelijk voor u om binnen dat netwerk zelf meerdere virtuele netwerken (VLANs) aan te maken. Zo kan het ene netwerk gebruikt worden voor printerverkeer, het andere netwerk voor telefonieverkeer, enzovoort.

Situatie: Meerdere vestigingen zijn aan elkaar gekoppeld door de Point-to-(Multi)point verbindingen van e-Quest. Dit biedt u als klant de mogelijkheid om apparatuur zoals servers, telefooncentrales etc. op 1 locatie te ventreren en samen te werken alsof het 1 grote locatie betreft.

Contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Laat vrijblijvend uw gegevens achter via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via onderstaand nummer.