Skip to main content

16-05-2023 - Onderhoud op glasvelnetwerk in Beek en Donk (Beekerheide)

Status: Gepland
Datum: 16-05-2023
Duur: Vanaf 18:00 – 22:00 uur

Omschrijving:

We zijn genoodzaakt om preventief een netwerkkoppelpunt te vervangen op Beekerheide in Beek en Donk, om zodoende de continuïteit in de toekomst te kunnen borgen.
Daardoor gaat bij 6 klanten de glasvezelverbinding (en internetdienst) down op 16 mei van 18:00 tot uiterlijk 22:00 uur.

Impact:
Conform plan zullen circa 6 klanten een tijdelijke onderbreking van diensten ervaren. Deze klanten zijn vroegtijdig geïnformeerd..

Resultaat:

Preventieve vervanging van een ‘te storingsgevoelig geworden’ deel van het netwerk is verholpen. Daarmee stabiliteit in de toekomst geborgd en tevens mogelijke doorgroeimogelijkheden gecreëerd.